Zaujal vás nějaký referát? ...... Máte k nějakému připomínku či poznámku?
Či snad vám nějaký referát pomohl do školy?

Napište to do komentářů!
Čím více dáte najevo svoji spokojenost či nespokojenost, tím více nám pomůžete
při úpravách tohoto blogu.

Proměny - Publius Ovidius Naso

25. září 2011 v 11:13 | Angel Darkwood |  P
Něco co jsem nečetla a asi ani číst nebudu. Básně nemám ráda a nikterak mě nelákají. Přesto některé příběhy znám ze Starých řeckých bájí a pověstí, které jsem četla celé. A její názor? "Mytologii mám ráda, takže tohle básnické dílo mě potěšilo."
________________________________________________________________________________________

Rok vydání:
Původní název: Metamorphoses
Žánr:
Jazyk: Latina


Chaos
stvoření světa: Nejdříve byla jen surová hmota bez tvaru tvořící náhodný shluk. Bylo sice moře, vzduch i země, ale země nepevná a voda neplynoucí, vzduch neměl jas. Nic nemělo stálý tvar. Tenhle stav se změnil až bůh nebo přírodní síly. Vnesl do všeho řád a vše mělo stálý tvar. Zrodil se i člověk, který měl za povinnost hledět k nebi.

Apollón a Dafné
Apollón ponižuje bůžka lásky Amora, říká mu, že není hoden nosit luk a šíp, protože je chlapec a taková zbraň je určená k lovu a ne k zažehnutí lásky. Amor se rozlobí a zasáhne Apollóna šípem, který v něm vzbudí lásku k víle Dafné, ale tu zasáhne šípem, který lásku zahání a ona ji Apollónovi neopětuje. Ten ji však zahlédne v lese a Dafné utíká ke svému otci a prosí ho, aby ji zbavil krásy víly, protože je přesvědčená, že ji jinak Apollón bude pořád milovat. Otec ji promění ve strom, ale Apollón ji stále miluje a řekne si, že když nebude jeho ženou, tak jeho stromem. Nazve ho vavřín a prohlásí, že bude vždy s ním a bude zdobit vlasy všem velkým vůdcům.

Íó
Ínachos oplakává svou dceru Íó, kterou nemůže najít. Ta jde zrovna od své rodné řeky, když ji uvidí Zeus a láká ji. Íó začne utíkat, ale před ním neuteče a Zeus s ní opět podvede svou manželku Héru. Héra ho už hledá a má podezření, že ji zase podvádí. Zeus její příchod vycítí a Íó promění v krávu. I když je Héře jasné vše, tak se vyptává na její původ. Zeus zalže, že ji zrodila sama zem a Héra ji chce jako dar. Diovi nezbývá nic jiného, než ji dát, i když je to kruté. Héra se kvůli tomu, co udělala, cítí špatně a dá proměněnou Íó pod dohled Argovi - stookému obrovi. Při pastvě ji to jednou přivedlo k břehům řeky svého otce. Byla v šoku, když díky obrazu ve vodě zjistila, jaká proměna ji stihla. Otec ani sestry ji nepoznali, i když tak moc chtěla vykřiknout své jméno - ozývalo se jen bučení. Když ji konečně otec pozná, tak je z toho nešťastný ještě více než z její ztráty. Argos se najednou objeví a vezme otci opět Íó. Zeus už nesnesl to utrpení, které musela snášet, a poslal svého syna Herma. Ten uspí Arga a zabije ho. Héra se na ní ale stále mstí, až ji Zeus přemluví a Héra zjihne. V tom se Íó začne měnit do své původní podoby. Íó potom porodí na břehu Nilu Diova syna Epafa, který se později stane prvním egyptským králem.

Faethón
Faethón byl mladý, hrdý a vychloubal se, že jeho otec je Foibos, bůh Slunce. Epaf se mu vysmál, že své matce vše věří. Tak šel Faethón za svou matkou Klymené a chtěl po ní, aby ho poslala do nebe, je-li skutečně syn boha Slunce. Pošle ho tedy za Foibem. Foibos mu potvrdil, že je jeho otec a jako důkaz mu nabídl, ať si přeje cokoliv, že mu to splní. Faethón si hned přeje sluneční vůz a jeden den řídit křídlaté koně. Otec mu to rozmlouvá, ale marně. Vůz je svěřen jen jemu a zvlášť pro smrtelníka to je nebezpečné. Faethón se toho ale nezalekne a trvá na svém přání. Otec mu dá alespoň pár rad - jet po vyježděných stopách a co nejvíce krotit koně opratí. Faethón však nemá sílu koně udržet a ti sjedou z cesty. Faethón dostane strach. Vůz se dostal do zakázané sféry a napadlo ho, že se podívá na tu hlubokou zem. Má čím dál tím větší strach, ale otěže nepustí. Lituje svého přání. Když se dostane do blízkosti Štíra, který rozevírá už svá klepeta, omdlí a otěže pustí. Koně se řítí do neznáma, na zemi způsobí spoušť - hory zachvátil požár, vysychají vody, sníh taje, kamenná města zničena i s národy. Svět je v jednom plameni. Země sténá a prosí Dia, ať se alespoň slituje nad nebem nebo se vrátí Chaos. Zeus vyšle hrom přímo do vozu a zničí jej včetně Faethóna. Najády ho pak pohřbí.

Héliovy dcery
Klymené pláče pro svého mrtvého syna a jeho sestry to vzalo stejně. Jejich pláč se stal jejich zvykem. V jednu chvíli se najednou začnou měnit ve stromy, volajíc zoufale jméno své matky, dokud mohou - pak jim kůra zakryje i ústa. Klymené tak už oplakává i své dcery a její slzy se mění v jantar.

Midáš
Midás se stará o Siléna - druha Bakchose, a ten se mu za to chce odvděčit tím, že mu splní, co chce. Jenže Midás si přeje, aby všechno, čeho se dotkne, bylo proměněno ve zlato. Nejdřív je z toho nadšený - vše vidí ve zlatě, ale potom se chce najíst a chleba se promění ve zlato stejně tak mok, který chtěl pít. Uvědomí si svou chybu a prosí boha o odpuštění. Ten se nad ním slituje a zruší kletbu. Koná se soud a Midásovi se rozsudek nezdá spravedlivý, tak patron Múz z jeho uší udělá uši osla.

Teiresiás
Zeus se hádal s Hérou o to, kdo cítí větší slast - Zeus tvrdil, že žena. Tak se šli zeptat Teiresiáse, protože ten byl v mládí proměněn na 7 let v ženu (udeřil holí dvě pářící se zmije a poté je potkal znovu, znovu je udeřil a získal svou podobu zpět). Teiresiás potvrdil domněnku Diovi. Héra, která prohrála, se naštvala a oslepila Teiresiáse. I když jiný bůh nemůže zrušit to, co způsobil jiný, tak Zeus Teiresiáse alespoň obdaroval věšteckým zrakem.

Narkissos a Échó
Víla Leiriopé porodila Narkissose, syna Kéfísose. Šla se zeptat Teiresiáse, jak dlouhého věku se syn dožije. Ten pronesl věštbu: Jen bude-li sám sobě neznám... Byl mladý, krásný a chtěli ho dívky i chlapci. Nikdo ho však nerozvěchvěl a na jednu stranu byl i chladný. Jednou ho zahlédla nymfa Échó, která mohla jen opakovat poslední slovo ostatních. Tak ji ztrestala Héra, když ji zdržovala řečí, aby se nymfy, s kterými ji podváděl Zeus, stačily schovat. Échó se zamiluje do Narkissose, ale ten, když ji spatří, tak prchá s tím, že s ní nic nebude mít. Takto odmítl další nymfy i chlapce. Échó se jen schovávala a utápěla se ve smutku. Jeden muž byl tak zoufalý, že prosil, aby Narkissos poznal, jaké to je a Nemesis ho vyslyšela. Narkissos dorazil vyčerpán k čisté studánce a sám sebe obdivoval. Pochopil, proč tak přitahuje muže i ženy a sám se do sebe zamiloval. V zouflaství se snažil svůj odraz obejmout, dát polibek, ale je to marné, vždyť je to on sám. Tím se neskutečně trápil, až se radši rozhodl bolestí zemřít a jeho tělo se proměnilo v žlutý květ se šesti bílými lístky - narcis.

Pýramos a Thisbé
Pýramos a Thisbé bydleli v sousedství, tak se poznali a zamilovali se do sebe. Vzali by se, ale jejich otcové jim to zakázali. Jejich láska ale existovala dál, i když skrytě. Ve společné zdi našli skulinku, a tak spolu mohli aspoň šeptem mluvit. Jednoho rána se rozhodli, že v noci zkusí projít kolem stráží a jít ven z hradeb města. Dají si sraz u hrobu krále Nina. Thisbé se to povede a usedne pod strom. V tom ji vyděsí lvice a uteče se schovat. Jenže nechá za sebou závoj, který pak lvice roztrhá. Pýramos poté spatří jen šat zkrvavený býčí krví a myslí si, že Thisbé zabila lvice. Obviňuje se z její smrti a zabije se. Thisbé se vrátí ze svého úkrytu a najde ho mrtvého. Naposledy se na ni podívá a pak už víčka neotevře. Když vidí svůj závoj, tak jí to dojde a rozhodne se také zemřít. Předtím si jen přeje, aby byli pohřbeni v jednom hrobě a aby ten strom - moruše - měl navždy smuteční plody na paměť. To se jí splní - spí v jednom hrobě a plody moruše jsou černé.

Pygmalión
Pygmalión byl sochař, který zahořel láskou k ženské soše, kterou vytesal. Nosil jí dárky a spala s ním v posteli. Přišel den svátku Venuše a Pygmalión prosil Bohy, aby dívka obživla. Afrodité mu přání splnila a dokonce se jim za devět měsíců narodila dcera Pafos.

Arés a Afrodité
Tyto dva nevěrníky uvidí Hélios - bůh Slunce - a hned to jde říct Héfaistovi, kterému jsou nasazovány parohy. Ten utká past v podobě pavučiny. Milenci se do ní lapí během svých hrátek. Héfaistos v tu chvíli otevře a vpustí dovnitř bohy, kteří se mohou udusit smíchy.

Orfeus a Eurydiké
Orfeus přišel o svou milou Eurydiké, když ji uštkla jedovatá zmije. Snažil se to zvládat, ale nakonec šel do říše mrtvých a prosil, ať nechají jeho milou obživnout. Všichni ho litují i podsvětí, které ho vyslyší. Orfeus se ale nesmí na ni ohlédnout, dokud nevystoupí z říše. Nevydrží to, ohlédne se a svou manželku ztratí podruhé.

Kyparissos
S Kyparissem se spřátelil jelen, který měl rád společnost lidí. Jenže jednou při lovu ho Kyparissos omylem probodl kopím a jelen zemřel. Kyparissos byl velmi nešťastný a prosil, aby mohl trpět věčně. Proměnil se tak ve strom věčného utrpení - cypřiš.

Hyakinthos
Foibos učil mladíka Hyakinthose házet diskem. Hodil ho a chlapec se za ním rozběhl, že bude házet teď on. Disk se ale vymrštil a trefil Hyakintha tak, že ho zabil. Z jeho krve pak vyrostla květina - hyacint.

Ve sbírce jsou potom ještě básně: Mínótaurus-Ariadné, Daidalos a Íkaros, Hermafrodítos a Salmakis, Arachné, Odysseus v Kirké, Firémón a Baukis,...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 :-) :-) | 2. listopadu 2012 v 20:48 | Reagovat

:-)

2 :-) :-) | 2. listopadu 2012 v 20:48 | Reagovat

:-)

3 MattyBfanGril>:D MattyBfanGril>:D | 20. listopadu 2012 v 22:09 | Reagovat

Díky díky díky moc mi to pomohlo do školy :)

4 já mucQ já mucQ | E-mail | 1. prosince 2013 v 21:54 | Reagovat

Děkuju nemusím se s**t s povinnou četbou <3

5 Vděčná Vděčná | E-mail | 14. ledna 2016 v 19:08 | Reagovat

Mockrát děkuji za pěkné obsahy. Příběhy jsem četla, ale většinou jsem ani nepochopila o co jde. Obsahy mi velmi pomohly. :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Staré referáty procházejí rekonstrukcí, proto bych u nich prosila (leden - únor) zvýšenou opatrnost. Mohou se tam vyskytovat jisté chyby.

Komentáře nevztaující se k žádnému článku pište do reklam. V opačném případě mažu!
I zde platí AUTORSKÁ PRÁVA!

Na tomto blogu se právě nachází 88 referátů.
Blog založen: 18. 1. 2011
Majitelka: Fanta Light
Kontakt: Fantalight@seznam.cz.