Zaujal vás nějaký referát? ...... Máte k nějakému připomínku či poznámku?
Či snad vám nějaký referát pomohl do školy?

Napište to do komentářů!
Čím více dáte najevo svoji spokojenost či nespokojenost, tím více nám pomůžete
při úpravách tohoto blogu.

CH

Chrám Matky Boží v Paříži - Viktor Hugo

19. ledna 2011 v 5:09 | Fanta Light
Quasimodo - šeredný, hluchý a hrbatý muž, který miloval, ale milovat být nedokázal. Měl dobré srdce, ale tu kterou si vyvolil chtělo více mužů. jeden z nich ji zradil. On však ne. Zachránil jí život, přesto se jeho láska nikdy nenaplnila...
Příběh, který by byl velmi zajímavý nebýt příliš dlouhých pasáží popisování budov, výhledu na Paříš, osob a dalších zbytečních věcí, které vás dokáží postupně znudit.
___________________________________________________________________________
Rok vydání: 1831
Původní název: Notre-Dame de Paris
Žánr: Román
Země: Francie
Jazyk: Francouzsky

V Paříži 1482 se koná slavnost Tří králů. Při této příležitosti předvádí svou hru na náměstí Gréce básník Gringoire. Není však úspěšný. Lidé nechápají jeho filozofické dílo a navíc mu publikum odebírá krásná cikánská tanečnice Esmeralda se svou bílou kozičkou Džali. Tou je okouzlen i arcijáhen Claudius Frollo. Pořádá se zde i volba papeže bláznů. Je jím zvolen nejšerednější osoba. Tou se právě stává Quasimodo - zvoník z chrámu Notre Dame. Jako čtyřletý byl odložen v chrámu. Přes jeho ošklivost se ho ujal Frollo a vychoval jej. Chrám se stal Quasimodovi celým světem. Když dospěl, stal se zvoníkem. Ale právě tyto zvony, které mu byly jediným přítelem, ho připravily o sluch. Ošklivý, hrbatý a hluchý Quasimodo si užívá své slávy do doby, než ho odvede rozzlobený Frollo.
Večer, když odchází Esmeralda z náměstí, je přepadena Frollem a Quasimodem. Naštěstí je zachráněna kapitánem Phoebem. Cikánka se do něho zamiluje, přesto mu uprchne. Chycen je pouze Quasimodo, který je vhozen do vězení. Esmeraldu sledoval i Gringoire. Ztratí se však, a při pokusu dostat se z bludiště uliček je zajat zloději a cikány z Dvora divů. Ti ho představí před svého krále Kulhavého Špindíru. Chtějí ho oběsit, ale dají mu možnost stát se jedním z nich. Protože ve zkoušce neobstojí, je zachráněn Esmeraldou, která se za něho na 4 roky provdá. Přesto s ním nestráví svatební noc. Věří, že jen díky kouzlu své neviny se opět setká se svojí matkou, kterou nikdy nepoznala. Další den je Quasimodo odsouzen. Je odveden na náměstí a zde bičován a vystaven na pranýři. Tomu, kterého lidé včera oslavovali jako krále, se nyní vysmívají. Jediná Esmeralda se nad ním slituje a dá mu napít.
O dva měsíce později zahlédne Phoebus z balkonu tu, kterou zachránil. Na žádost svých sestřenic ji pozve do domu, aby jim předvedla nějaká svá kouzla se svou kozičkou. Džali složí s písmen na podlaze slovo PHOEBUS. Tím vyvolá Esmeralda v sestřenek svého milovaného opovržení a je donucena odejít. Phoebus se rozhodne jít za ní.
Gringoire od svého neblahého dobrodružství v noci vystupuje spolu s se svou ženou jako kejklíř. V tomto přestrojení ho potká i Frollo. Vyptává se ho, kde byl. Grindoire mu vše vypráví. I to ohledně jeho svatby. Uklidní ho však, že se jí ani nedotkl. Frollo je zničen svými city i tím, že chce Esmeraldu jen pro sebe. Není ale jediný, kdo je zmaten novými city. I Quasimodo, který po celý život miloval pouze zvony a svého ochránce Frolla, je okouzlen Esmeraldou. Když přijde k arcijáhenu jeho mladší bratr Jan pro peníze, zaslechne ho Frollo, jak mluví s Phoebem. Pochopí, že to je ten muž, o kterém se také zmiňoval Gringoire, že ho Esmeralda miluje. Dozvídá se o schůzce Phoeba a Esmeraldy. Před schůzkou přepadne Pheoba a chce po něm důkaz, že se má sejít s nějakou dívkou. Phoebus mu za zaplacení pokoje dá možnost přihlížet jejich setkání. Frollo je ve vedlejším pokoji přítomen Esmeraldiných slov plných lásky ke kapitánovi. V zuřivosti vtrhne do pokoje, pobodá Phoeba a vyskočí oknem. Esmeralda je nalezena v bezvědomí v kapitánově náručí. Je tím nařčena ze zabití. Ze strachu z mučení, Esmeralda přizná soudci vše, co po ní žádali. Před popravou ji ve vězení navštíví Frollo. Nabízí jí svobodu, pokud si ho vezme. Esmeralda ze strachu před ním a odporem volí raději smrt. Při cestě na šibenici ji pozoruje Phoebus se snoubenkou. Nezemřel totiž. Frollo ji naposledy žádá, aby si ho vzala, ale Esmeralda opět odmítá. Těsně před smrtí spatří na balkoně Phoeba a omdlí. Ze spárů kata ji zachrání Quasimodo. Odnese ji do chrámu Notre Dame, kde je Esmeralda chráněna právem asylu. Zde ji uloží do podkrovní místnůstky.
Pečuje o ni i její Džali, která se také zachránila, a zároveň se jí vyhýbá., aby ji ušetřil pohledu na svou zrůdnost. Když spatří Esmeralda z okna Phoeba, žádá Quasimoda, aby ho k ní přivedl. Setkává se s Phoebovým odmítnutím, a aby nezranil svou chráněnkyni, řekne jí, že ho nenašel. Tím ji velmi zklamal. Jakmile Frollo zjistí, že je Esmeralda zachráněna a kde se skrývá, začne ji pozorovat oknem ze své klášterní cely. Později se ji pokusí znásilnit. Naštěstí ji ochrání Quasimodo. Ten, na první pohled nepoznat arcijáhena, málem Frolla zabije. Arcijáhen se spojí s Gringoirem a přesvědčí ho, že je Esmeralda v nebezpečí. O Esmeraldině se dozví také Jan, Frollův mladší bratr. Přesvědčí lidi z Dvora divů, aby zachránili svou sestru. Zloději přichází k chrámu. Zde se setkávají s Quasimodovým odporem. Aby ochránil svou milovanou Esmeraldu, hází na ně kameny a přes chrliče leje rozžhavené olovo. Zloději jsou nakonec zadrženi vojáky, kteří začnou prohledávat chrám, aby našli Esmeraldu. Quasimodo, netuše že ji chtějí pověsit, jim pomáhá.
Mezitím našel Frollo s Gringoirem Esmeraldu v její skrýši. Se slovy, že ji jdou zachránit, ji vyvedli ven z chrámu a přes řeku ji převezli na druhý břeh. Zde zmizel Gringoire i s Džali a později se z něj stane úspěšný tragédista. Frollo přivádí Esmeraldu k popravišti a dává jí na výběr mezi ním a šibenicí. Esmeralda si vybírá šibenici. Zato ji předá ženě, která je již 16 let zavřená ve sklepě s mřížovanými okny. Nenávidí cikány, neboť jí údajně vzali její malou dcerku Anežku a místo ní dali šeredné dítě. To pak odnesla do chrámu Notre Dame. Svou dávno ztracenou dceru spatří právě v Esmeraldě. Jejich shledání netrvá dlouho. Vojáci ji nalézají a násilně odtrhnou od matky a odvádějí na popraviště. Esmeraldina matka umírá při obraně své dcery.
Když Quasimodo zjistí, že byla Esmeralda unesena, hledá ji po celém chrámu. Však marně. Spolu s arcijáhenem vystoupil na severní věž. V zvoníkově srdci zápolil hněv s bolestí. Když spatřil z věže popraviště, kde právě věšeli nebohou Esmeraldu a smích svého přítele, shodí Frolla z věže. Po smrti obou lidí, které měl a nadevše miloval, odejde do sklepení na Montfauconu, kam pohřbili Esmeraldu. Zde jí zemřel v náručí.
Phoebus se později oženil.
 
 

Reklama
Staré referáty procházejí rekonstrukcí, proto bych u nich prosila (leden - únor) zvýšenou opatrnost. Mohou se tam vyskytovat jisté chyby.

Komentáře nevztaující se k žádnému článku pište do reklam. V opačném případě mažu!
I zde platí AUTORSKÁ PRÁVA!

Na tomto blogu se právě nachází 88 referátů.
Blog založen: 18. 1. 2011
Majitelka: Fanta Light
Kontakt: Fantalight@seznam.cz.