Zaujal vás nějaký referát? ...... Máte k nějakému připomínku či poznámku?
Či snad vám nějaký referát pomohl do školy?

Napište to do komentářů!
Čím více dáte najevo svoji spokojenost či nespokojenost, tím více nám pomůžete
při úpravách tohoto blogu.

Povídky

Povídky - Edgar Allan Poe

28. dubna 2013 v 11:08 | Fanta Light
Je to výběr hororových, detektivních až fantastických povídek. Jejich obsah je hodně skrácený a slouží spíše k připomenutí o čem daná povídka je. Pokud je chcete interpretovat, doporučuji si to přečíst. jsou opravdu krátké max cca 10 stránek.

Autor: Edgar Allan Poe
Rok vydání: 1839 - 1845
Žánr: Povídky

Povídky - Edgar Allan Poe (podrobně)

19. ledna 2011 v 20:04 | Fanta Light
Poe píše krátké příběhy a historky, které jsou často děsivé. Dají se dobře číst, jsou zajímavé a krátké. Ale pozor. Některé příběhy zavánějí velkým množstvím hororu.
Fanta
__________________________________________________________________________
Rok vydání: 1839 - 1845
Původní název: The Black Cat, The Pit and the Pendulum, The Cask of Amontillado, The telltale-heart, The Masque of the Red Death
Žánr: Povídka
Země: USA
Jazyk: Anglicky

Černý kocour
Jistý muž miloval zvířata. Začal však být vlivem alkoholu zlý a násilný. Ke své ženě se začne chovat hrubě a svá zvířata trestat, když se mu motají pod nohy. Svého kocoura Pluta, kterého měl ze všech nejraději, připraví nedopatřením o oko. Později ho i oběsil na zahradě. Druhý den po této události vznikne v jeho domě požár a shoří mu veškerý majetek. Z domu zbude jen jedna prostřední stěna, u které stálo čelo jeho postele. Na stěně zahlédne reliéf svého Pluta s provazem kolem krku. Zalekne se, ale poté si to vysvětlí. Brzy se mu po svém Plutovi stýská a začne se dívat po jiné kočce.
Jednou najde takového kocoura, jako byl ten jeho, v hospodě. Měl jen na prsou bílou skvrnu. Nikomu nepatřil, a tak si ho odvedl domů. Dříve docela milá kocourova přítulnost ho začne dráždit a odpuzovat. A když si všimne že také nemá jedno oko jako Pluto, začne ho nenávidět. Avšak čím víc zvíře nesnášel, tím víc se k němu lísalo. Bál se mu jakkoliv ublížit, protože bílá skvrnka dříve neurčitého tvaru teď vypadala jako šibenice! Postupně začne nenávidět i ostatní členy rodiny. Když šel jednou se ženou do sklepa, zvíře mu málem podrazí nohy. Naštvaně se po něm ožene sekerou, ale zabije svou ženu. Mrtvolu pak zazdí ve sklepě, aby se to nikdo nedověděl. Od té doby zmizela i kočka.
Policie pátrá v domě, ale nic nenajde. Vrátí se za několik dnů a znovu dům prohledá. Již po několikáté zajdou do sklepa. Muž se jim pochlubí jak je dům dobře postavený a zaklepe holí na stěnu v místě, kam zazdil svou ženu. Najednou se začne ozývat kvílení a vytí. Policisté stěnu strhnou a spatří mrtvolu ženy v rozkladu, které na hlavě sedí kocour…

Jáma a kyvadlo
Jeden muž byl odsouzen k smrti v Toledu. Když po vynesení rozsudku omdlel, odnesli ho do cely. Po probuzení zjistil, že byl v naprosté tmě. Pokusil se obejít svou celu, aby zjistil jak je dlouhá. P o několika krocích padl a vyčerpáním usnul. Když se probudil našel vedle Sebe chleba a vodu. Po jídle pokračoval podél stěny. Nemohl však určit i jaký tvar se jedná kvůli četným hranám. Rozhodl se projít celou napříč. Zamotal se naštěstí do cáru svého oblečení a spadl na zem. Obličej se však ničeho nedotýkal. Vzal kousek kamene, aby zjistil jak je jáma hluboká. Poté opět usnul.
Když se probudil začal rozeznávat díky světlu svou celu. Byl však přivázán k dřevěnému trámu a může hýbat jen levou rukou. Kolem se taky pohybovala spousta krys, které vylézaly z jámy a šly za jídlem. Muž nad sebou spatřil kyvadlo. Postupně si všiml, že se pomalu pohybuje a klesá dolů. Začal z toho i blouznit a smál se šíleným smíchem. Nakonec se vzpamatoval a potřel si pásy, kterými byl připoutaný, jídlem. Krysy se na to vrhly a zároveň přehryzaly i pásy. Ovšem kyvadlo mu stačilo roztrhlo na hrudi košili a ještě dvakrát přejelo přes hruď.

Rychle vstal a v tom se kyvadlo zastavilo a vyjelo zpět nahoru. Na zdech uviděl obrazy satanské postavy a zdi se začaly rozžhavovat. Měnil se i tvar zdi. Stahovala se k němu a hnala ho doprostřed cely k jámě. Muž se bránil. Chtěl jakoukoliv smrt, jen nechtěl skočit do jámy. Posunoval se blíže a blíže k jámě, a když už byl smířený s tím, že zemře v jámě, uslyšel lidské hlasy. Natažená ruka generála Lasalla zachytila jeho ruku právě v okamžiku, kdy klesal v mdlobách do jámy. Toledo je v rukou spravedlnosti a odsouzenec je zachráněn.

Sud vína amontillandského
Jednoho dne urazil Fortunato vypravěče tohoto příběhu. Rozhod se mu pomstít a to tak, aby vědět, kdo se mu mstí. Naoko se k Fortunovi choval přátelsky jako doposud. Fortunato byl znalec vín a stejně tak i vypravěč se vyznal v jejich hodnotě. Když se potkali na karnevalu, vypravěč se mu svěřil, že získal sud amontilladského vína, ale že si není stoprocentně jistý, jestli je pravé. Fortunatovi to bylo divné, že zrovna v období karnevalu získal takové víno, ale nenechal ho, aby si přizval jiného znalce a dokonce chtěl okamžitě navštívit jeho sklepy. Vypravěč mu říkal, že to není třeba, že půjde za někým jiným. Fortunato se nenechal odradit a šel s ním. Vypravěč ho ještě upozornil na chlad v jeho sklepích a na jeho zdraví, ale Fortunato byl tak zvědavý, že tam chtěl jít okamžitě a nic jiného ho nezajímalo. Vypravěč ho tedy zavedl do svých sklepů, do katakomb rodu Montresorů, a už tak dost opilému Fortunatovi nabídl další doušek alkoholu. Zavedl ho co nejdále a do co nejhlubší krypty, kde ho připoutal k žulové stěně a vchod zazdil. Nejdříve slyšel Fortunatovy výkřiky, ale když se již neozval, odebral poslední vrstvu a zjistil, že je mrtvý. Vypravěč dokončil svou práci s pocitem, že toto místo nikdo nikdy neodhalí.

Zrádné srdce
Vypravěč příběhu byl duševně nemocný muž. Jeho soused měl divné oko, které mu připomínalo oko supa. Bál se toho oka a chtěl se ho zbavit. Pomalu připravil starcovu vraždu. Celý týden vždy o půlnoci chodil k němu do pokoje s lucernou a díval se, jak spí. Osmou noc udělal unáhlený pohyb a stařec se vzbudil. Muž mu posvítil tenkým paprskem lucerny přímo do jeho supího oka. Najednou uslyšel hluboký, tupý, rychlý zvuk. Zvuk tlukotu starcova srdce. Tlukot pořád nepřestával, pořád se zesiloval. Muž to nesnesl. Vrhl se na starce a zabil ho. Poté ho rozřezal na kusy, vytrhl tři prkna z podlahy a vložil mezi trámy jeho ostatky. Přitom dával dobrý pozor, aby krev nezanechala žádné stopy. K ránu někdo zaklepal na dveře. Vstoupili tři policisté a začali prohledávali dům. Soused prý slyše v noci výkřik a ptali se na starce. Muž jim namluvil, že během noci musel ze spaní vykřiknout on, a stařec že je na venkově. Uvedl policisty i do pokoje, kde bylo starcovo tělo. Byl sebejistý. Náhle uslyšel podivný zvuk, který přicházel z jeho hlavy. Postupně si začal uvědomovat, že to přichází z podlaha, kam dal tělo. Bylo to starcovo srdce… jeho zvuk byl stále hlasitější a hlasitější. Nechápal jak policisté můžou jen tak sedět a dělat, že to neslyší. Nemohl to již vydržet. Ukázal na prkna v podlaze a řekl jim, že zde leží stařec a to co slyší je jeho srdce...

Maska červené smrti
Jedno království zasáhla morová nákaza, kterou nazývali Červaný smrt pro příznačné krvácení z pórů. Princ Prespero se chtěl před ní ochránit, a tak vybral ze svého panství tisíc mužů a žen a společně odešli do odlehlého kláštera. Vchod nechal zapečetit, aby se nikdo nedostal dovnitř, ale ani ven. Zde si užívali a bavili se ve společnosti herců a hudebníků.
Jednoho dne uspořádal princ maškarní ples. Konal se v sedmi komnatách, při němž každá z nich byla vyzdobené do jiné barvy a ladily i okna - modré, purpurové, zelené, oranžové, bílé, fialové a černé. V tomto posledním pokoji byla však okna červená a vydávaly až krvavé světlo, pro které se sem nikdo neodvažoval vejít. Vždy, když odbíjely hodiny celou, se celá společnost zastavila a naslouchala jejich zvuku, jenž se jim zarýval pod kůži. Když hodiny odbily půlnoc, objevila se v sálu postava s maskou Červené smrti. Prošla přes všech šest sálů až do toho posledního černého. Teprve nyní se princ zmohl a rozběhl se za ní s mečem. Chtěl ji zabít, ale místo toho padl mrtev k zemi. Ostatní hosté se Červené smrti pokusili sundat masku. Maska však nebyla maska a Červená smrt si pro ně opravdu přišla a nikdo jí nyní již neunikne.
 
 

Reklama
Staré referáty procházejí rekonstrukcí, proto bych u nich prosila (leden - únor) zvýšenou opatrnost. Mohou se tam vyskytovat jisté chyby.

Komentáře nevztaující se k žádnému článku pište do reklam. V opačném případě mažu!
I zde platí AUTORSKÁ PRÁVA!

Na tomto blogu se právě nachází 88 referátů.
Blog založen: 18. 1. 2011
Majitelka: Fanta Light
Kontakt: Fantalight@seznam.cz.