Zaujal vás nějaký referát? ...... Máte k nějakému připomínku či poznámku?
Či snad vám nějaký referát pomohl do školy?

Napište to do komentářů!
Čím více dáte najevo svoji spokojenost či nespokojenost, tím více nám pomůžete
při úpravách tohoto blogu.

Z

Ze života hmyzu - Karel a Josef Čapek

27. ledna 2012 v 0:00 | Fanta Light
Další drama tentokráte přímo od obou bratrů. Velmi skvěle zobrazuje srovnání lidí s hmyzem - stejné vlastnosti, cíle, touhy (smetánka věčného páření, mít svůj cíl, domov a starat se o rodinu, být v životě silný a vládnou). Pokud se však v některé z havěti ponáte, jedná se čistě jen o náhodu...
Jinak too dílo je rozdělené na předehru a I., II., III. akt a epilogu, který má dokonce dva možné konce. Rozhodla jsem se to pro větší přehlednost nechat i v tomto referátu. Měla bych jen řipomenout, že hlavní postava - tulák, je sice celou dobu v ději přítomna, ale nijak se aktivně do děje nezapojuje a pouze komentuje. Navíc hmyz je během všech aktů stejně velký jako sám tulák.
___________________________________________________________________________________________

Rok vydání: 1922
Jazyk: Česky
Žánr: Komedie
Místo děje: Lesní mýtina

Zkrocení zlé ženy - William Shakespeare

1. dubna 2011 v 16:30 | Fanta Light
Tak díky kámošce sem si i já přečetla další dílo od našeho Wildy :D. Komentovat tuto hru můžu pouze jednou větou: Je vidět, že to napsal muž :D. Vzah mezi oběma pohlavími je totiž neustále nerovný. Naštěstí jsme se my (ženy) již vzchopily a muži zvládnem s vítězoslavným úsměvem nakopat vyvítekam...:P. Ne dělám si legraci. Tohle téma a feminismus jsem probírali již v ZSV (základy společenských věd) a můj názor je tento - feminisky nechtějí být rovny mužů, chtějí dokázat že jsou něčím víc.
______________________________________________________________________________________________
Rok vydání: 1594
Původní název: The Taming of the Shrew
Žánr: Komedie
Země: Anglie
Jazyk: Anglicky

Příběh začíná předehrou, ve které hospodská vyhodí z podniku opilého dráteníka žebráka Christophera Slya. Ten před hospodou usne a takto ho nalezne šlechtic s lovci. Ten se rozhodne, že si z něho ztropí žert. Nechá ho dopravit na zámek a tam ho převléknou, umyjí a sloužící mu říkají "Vaše Veličenstvo". Vyprávějí mu, že byl dlouho nemocný a říkal o sobě samé nesmysly. Nakonec jim dráteník uvěří. Na zámek přijíždí i herci, kteří zahrají panstvu komedii o vztahu mezi mužem a ženou.
Do italského města Padova přijíždí Lucentio se svým sluhou Traniem. Zahlédne Battista Minota s jeho dvěma dcerami a do té mladší, Bianky, se zamiluje. Naneštěstí její otec ji provdá, až bude zaopatřena její sestra Kateřina. Tu však pro její hádavost a nezkrotnost nikdo nechce. Navíc se o Bianku zajímají i Gremio a Hortensio. Lucentio se rozhodne vyměnit si s Traniem role, aby se k Biance mohl dostat jako její učitel. Zároveň přijíždí do města i Petruccio se sluhou Grumiem. Když se od svého přítele Hortensia dozví, že má Kateřina velké věno, rozhodne se si ji vzít. Při námluvách u Battista zároveň představí přítele jakožto nového učitele hudby. Také se zde objeví přelečený Lucenzio a Tranio. Oba učitelé se začnou věnovat Biance, mezitím co se Petruccio poprvé setkává s Kateřinou. Přestože je na něho hrubá a nadává mu, on je na ni milí a vše na ní chválí. Nakonec jejímu otci řekne, že souhlasí se svatbou, která již bude následující den, přestože se k tomu Kateřina nestačila nikterak vyjádřit. Nyní je volná konečně i Bianka a Battisto ji přislíbí Taniovi, neboť ji dokáže lépe zajistit než Gremio. Další den přijede Petruccio na svatbu na staré herce, které je v posledním tažení a v hrozném oblečení. Hned po obřadu si hned odveze svojí ženu domů. Zde ji převychovává svou láskou a přehnanou starostlivostí. Neustále nadává na služebnictvo, Kateřinu drží o hladu, protože by jí jídlo mohlo ublížit, nenechá jí vyspat, a když přinese krejčí šaty, vrátí mu je zpět, neboť nejsou ušity podle jeho vkusu. Mezitím si lucenzio získá Biančinu přízeň, a když je zahlédne Hortensio, jak se líbají, vzdá se svých nároků a rozhodne si vzít jednu vdovu, která ho již dlouho chce. Lucenzio se se svou vyvolenou tajně vezme, ale vyjde to najevo, stejně jako jeho podvod s převlekem a falešným otcem. Ve stejný den přijíždí do Padovy i Kateřina se svým mužem. Ta je však nyní úplně změněná a souhlasím se vším, co řekne Petruccio, neboť jinak svých požadavků nedosáhne. Na hostině se pak všichni tři muži vsadí o to, čí žena uposlechne příkaz a přijde k mužům. Poslechne pouze Kateřina, která je svému muži věrná a vyčte ostatním ženám, že muži je chrání a starají se o ně a na oplátku nechtějí nic, než lásku, krásu a poslušnost.
 
 

Reklama
Staré referáty procházejí rekonstrukcí, proto bych u nich prosila (leden - únor) zvýšenou opatrnost. Mohou se tam vyskytovat jisté chyby.

Komentáře nevztaující se k žádnému článku pište do reklam. V opačném případě mažu!
I zde platí AUTORSKÁ PRÁVA!

Na tomto blogu se právě nachází 88 referátů.
Blog založen: 18. 1. 2011
Majitelka: Fanta Light
Kontakt: Fantalight@seznam.cz.